Polityka prywatności

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych. Podanie przez uczestnika danych osobowych, wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku są dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w ultramaratonie rowerowym.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczestnika ultramaratonu rowerowego jest Stowarzyszenie Strzelecko-Obronne Gubiński Klub Sportowy “PIONIER” z siedzibą w Gubinie, ul. Piastowska 24A. Kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą email: info@ultradzikizachod.pl.
  • Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych.
  • Udostępnione dane osobowe uczestnika przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzania ultramaratonu rowerowego Ultra Dziki Zachód, a także w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych.
  • Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres email: info@ultradzikizachod.pl.
  • Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w zawodach sportowych (bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
  • Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów współpracujących, wyłącznie w zakresie niezbędnym do organizacji ultramaratonu rowerowego Ultra Dziki Zachód
  • Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ultramaratonu rowerowego Ultra Dziki Zachód.